Esplanada

Profiel

 

Met Twan Tiebosch haalt u een betrouwbare adviseur in huis. Die met ruim 15 jaar ervaring staat voor zijn werk en daar op kan worden afgerekend. Geschoold en bekend in de watersector en daarbuiten. Waterproof onder hoge druk. En thuis in complexe projecten en processen.

Als afgestudeerd landbouwkundig ingenieur (watermanagement) heb ik een stevige achtergrond in het landelijk gebied. Daarnaast heb ik veel gewerkt voor en met drinkwaterbedrijven, rijk, gemeenten, waterschappen en provincies.

De laatste jaren heb ik met name sturing gegeven aan het (inter-)nationale en regionale grondwaterbeleid en de doorvertaling daarvan in de stroomgebiedbeheerplannen. Maar ook aan publieke participatie en de (landelijke en regionale) inspraak en daarmee samenhangende communicatie, zoals websites en nieuwsbrieven. Of aan publieksevenementen zoals de Dag van de Dijk.

Op mijn Linked-in profiel vindt u meer achtergrond en referenties. Een uitgebreider CV wordt u op aanvraag toegezonden.

"Experts en beleidsmensen moeten met elkaar samenwerken. Er moet overeenstemming bereikt worden in moeilijke inhoudelijke onderwerpen. Processen moeten georganiseerd worden en uitkomsten helder gerapporteerd. Twan doet dit allemaal met een eigen vriendelijke stijl, heel soepel, kundig en efficient en weet hierin de gewenste resultaten te bereiken. Heel waardevol hierbij is zijn vermogen om ingewikkelde dingen eenvoudig en daarmee ook communiceerbaar te maken". (aldus een voormalig opdrachtgever van het Ministerie van I en M)