Esplanada

Projecten

Onderstaand overzicht geeft een indruk van recent uitgevoerde of nog lopende projecten. Voor meer tekst en uitleg over deze en andere projecten kunt u contact opnemen via de contact-pagina.

  Gebiedsgerichte aanpak grondwaterbeheer Eindhoven - Waalre (met Brabant Water)

Beleidsmedewerker en programmaleider waterkwaliteitsbeheer / evaluatie Waterbeheerplan

 

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in relatie tot Europese verplichtingen

 

          Samenwerken in gebiedsprocessen met Waterschap de Dommel

 

                Grondwaterbescherming en early warning voor drinkwaterwinningen

          Landelijk projectleider Dag van de Dijk 2010; coordinator 2011

                             Coördinator inspraak voor het stroomgebied Maas (projectbureau KRW-Maas)

Lid schrijversteam voor de landelijke stroomgebiedbeheersplannen 2009-2010

                           Jongeren-inspraak bij de landelijke waterplannen in kader van Scholen voor duurzaamheid

Integrale gebiedsanalyses voor Hoevense Beemden en Molenbeek (samenwerking met Grontmij)

                               KRW-aspecten grondwater en landelijke grondwaterbeleidsontwikkeling (CSN)

Interim coördinator Kaderrichtlijn Water en Wb21 Amstelland, programmavoortgang grondwater en winningen


                               Mede-organisator van grensoverschrijdend symposium in het stroomgebied Maas ter afronding van de planfase KRW

--> Bij opdrachten hanteert Esplanada de voorwaarden van De Nieuwe Regeling 2005 (voorheen RVOI)