Esplanada

Waterkwaliteit West-Brabant

Voor Waterschap Brabantse Delta lever ik beleidsmatige ondersteuning onder meer op gebied van waterkwaliteitsbeheer, emissiebeleid, visbeleid, zwemwater en evaluatie van het Waterbeheerplan. Daarbij staat in veel gevallen ook de Brabantbrede samenwerking met andere waterschappen centraal, zoals in de watersysteemrapportage en de KRW-bronnenanalyse, maar ook in de aanpak van plaagsoorten of in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (met provincie en ZLTO)Vorige pagina