Esplanada

Gebiedsvisie winning Gilzerbaan Tilburg

Opstellen van een omgevingsvisie voor Brabant Water, gemeente Tilburg, gemeente Goirle, waterschap Brabantse Delta, Omgevingsdienst en provincie Noord-Brabant voor de winning Gilzerbaan / Tilburg Zuid-Oost. Raakvlakken met recreatief medegebruik, ontwikkelen stadsbos 013 golfbaan Prise d'eau, N2000 Regte Heide en ondergronds gebruik Vorige pagina